tembel insanlar için deği$ik bilgisayar yerle$imleri hazırlamı$lar. bi bakmakta yarar var sanki. **[buyrun]**.

$imdilik sadece japonların yaptığı bu sistemler halen geli$mekte. üstelik 179$ gibi makul bir fiyata. tembelle$tikçe tembelle$iyor bu insanoğlu..

kaynak: bildirgec